Nordiska språk

Forskningen i nordiska språk vid Helsingfors universitet har en stark tradition av forskning i flerspråkighet och variation. Minoritetsspråk, språkkontakter, språkpolitik, dialekter och variation i talspråket är viktiga forskningsobjekt. Även språkundervisning och användning av andraspråk studeras mycket.

Forskningens fokusområden är

  • interaktionsforskning
  • kognitiv språkforskning och konstruktionsgrammatik
  • språkkontakter, förändring och variation
  • språktypologi och historisk lingvistik
  • flerspråkighet och variation
  • skriftspråkets utveckling
Hanna
Lehti-Eklund
professor
Finsk-ugriska och nordiska avdelningen
Vetenskapsgren Språkvetenskaper

Jan
Lindström
professor
Finsk-ugriska och nordiska avdelningen
Vetenskapsgren Språkvetenskaper

RE
Reynir
Eggertsson
universitetslektor
Finsk-ugriska och nordiska avdelningen
Vetenskapsgren Språkvetenskaper, Litteraturforskning

MG
Maria
Green-Vänttinen
universitetslektor
Finsk-ugriska och nordiska avdelningen
Vetenskapsgren Språkvetenskaper

AH
Anne
Huhtala
universitetslektor
Finsk-ugriska och nordiska avdelningen
Vetenskapsgren Språkvetenskaper, Pedagogik, Social- och samhällspolitik, Övriga

MH
Martina Linnea
Huhtamäki
universitetslektor
Finsk-ugriska och nordiska avdelningen
Vetenskapsgren Språkvetenskaper

Jannika
Lassus
universitetslektor
Finsk-ugriska och nordiska avdelningen
Vetenskapsgren Språkvetenskaper

Therese
Lindström Tiedemann
universitetslektor
Finsk-ugriska och nordiska avdelningen
Vetenskapsgren Språkvetenskaper

Lieselott
Nordman
universitetslektor
Finsk-ugriska och nordiska avdelningen
Vetenskapsgren Språkvetenskaper

JF
Johan
Franzon
universitetslärare
Finsk-ugriska och nordiska avdelningen
Vetenskapsgren Litteraturforskning, Språkvetenskaper

ET
Eveliina
Tolvanen
forskardoktor
Finsk-ugriska och nordiska avdelningen
Vetenskapsgren Språkvetenskaper