Estniska språket och kulturen

Att Helsingfors ligger granne med Estland ger utbildningen det lilla extra och erbjuder ett unikt sätt att närma sig det lokala språket och den lokala kulturen. Att Estland är geografiskt närliggande öppnar också möjligheter för forskarutbyte.