Ungerska språket och kulturen

Forskningen i ungerska, dvs. hungariologin har en beaktansvärd tradition i Finland och den är ofta mångvetenskaplig. De långvariga relationerna mellan Ungern och Finland och omvandlingen av samhällena i östra Centraleuropa har skapat en bred bas för samarbetet mellan de två länderna och det utvecklas nu snabbt.