Inhemsk litteratur

I inhemsk litteratur forskar man i finsk litteratur, forskning i och kritik av den ur teoretiska och litteraturhistoriska perspektiv. Ambitionen är att förstå och tolka litteraturens särdrag samt dess samhälleliga förutsättningar och betydelser. Fokus ligger i synnerhet på den moderna litteraturen och på modernism i vid bemärkelse.

Forskningen fokuserar på litteraturen som en del av konst-, kultur- och samhällsfältet – till exempel hur litteraturen uttrycker och producerar verkligheten i samhället. I det allt mer komplicerade informationssamhället är det allt viktigare att man har förmåga att uppfatta stora helheter och analysera olika slags texter. Genom att förstå litteratur kan vi bättre förstå världen runt omkring oss.

Vilka kulturella rutiner och framställningssätt styr våra vanor att tolka våra egna erfarenheter, samhällsfenomenen och historien? Vilka skräckbilder om framtiden målas upp för oss i samhället och i litteraturen och på vilket sätt får olika medier, som t.ex. sociala medier, oss att narrativisera våra erfarenheter?

VH
Vesa
Haapala
universitetslektor
Finsk-ugriska och nordiska avdelningen
Vetenskapsgren Litteraturforskning

Anna
Hollsten
universitetslektor
Finsk-ugriska och nordiska avdelningen
Vetenskapsgren Litteraturforskning

TL
Toni
Lahtinen
universitetslektor
Finsk-ugriska och nordiska avdelningen
Vetenskapsgren Litteraturforskning

Kati
Launis
universitetslektor
Finsk-ugriska och nordiska avdelningen
Vetenskapsgren Litteraturforskning

VP
Veijo
Pulkkinen
akademiforskare
Finsk-ugriska och nordiska avdelningen
Vetenskapsgren Litteraturforskning

RH
Reeta
Holopainen
doktorand
Finsk-ugriska och nordiska avdelningen
Vetenskapsgren Litteraturforskning

MM
Mirjami
Mykkänen
doktorand
Finsk-ugriska och nordiska avdelningen
Vetenskapsgren Litteraturforskning