Finsk-ugrisk språkforskning

Den finsk-ugriska språkforskningen är en disciplin som forskar i de finsk-ugriska språkens struktur och historia. Den beaktar å ena sidan de metodiska utgångspunkter som utvecklats inom allmän språkvetenskap, och å andra sidan särdragen i den materiella och andliga kulturen hos de folk som talar dessa språk.

Termen finsk-ugrisk används här i vid bemärkelse för att avse både de språk som sedan gammalt kallats finsk-ugriska och även samojediska språk. Dit hör östersjöfinska språk, samiska språk, mordvinska, mari, permiska språk, ugriska språk samt samojediska språk och motsvarande kulturkretsar.

Fennougristiken, de finsk-ugriska språken och kulturerna, forskar i de finsk-ugriska, dvs. de ugriska språkens struktur, historia och användning. Vid sidan av språkvetenskaplig metodik utgår man också från särdrag i den materiella och andliga kulturen hos de folk som talar dessa språk. Läroämnet finsk-ugriska språk och kulturer är fördelad på fyra linjer: språkforskning, samestudier, ungerska språket och kulturen och estniska språket och kulturen.

Riho
Grünthal
professor
Finsk-ugriska och nordiska avdelningen
Vetenskapsgren Språkvetenskaper

JS
Janne
Saarikivi
professor
Finsk-ugriska och nordiska avdelningen
Vetenskapsgren Språkvetenskaper

RA
Rigina
Ajanki
universitetslektor
Finsk-ugriska och nordiska avdelningen
Vetenskapsgren Språkvetenskaper

SV
Susanna
Virtanen
forskardoktor
Finsk-ugriska och nordiska avdelningen
Vetenskapsgren Språkvetenskaper