Finsk-ugriska och nordiska språk och kulturer

Fokusområden för forskningen i finsk-ugriska samt nordiska språk och kulturer är:

  • interaktionsforskning
  • kognitiv språkforskning och konstruktionsgrammatik
  • språkkontakter, förändring och variation
  • texter och samhälle
  • modernismens genrer och världar

Fokusområdena avspeglar universitetets nationella och globala ansvar för forskning i det svenska och finska språket, i deras släktspråk och i romani, samt i litteratur som skrivits på dessa språk. 

Undervisningen i de olika vetenskapsområdena har ordnats i kandidat- och magisterprogram samt i olika studiehelheter. Med bredare program kan man stöda mångvetenskapligt tänkande samt stöda nya öppningar inom forskningen. Utbildningsprogrammen för ett vetenskapsområde finns under varje vetenskapsområde.

Du kan följa med vad som händer på de finsk-ugriska och nordiska språkens och kulturernas område också i Norsu-bloggen.

Vetenskapsområden