Poh­jois­mai­den tut­ki­mus

Pohjoismaiden tutkimuksessa tarkastellaan Pohjoismaita yhteiskunnallisesta ja kulttuurisesta näkökulmasta painottaen sekä ajankohtaisia ilmiöitä että historiallista tietoa. Kulttuurien osaston alaisuudessa toimivan Pohjoismaiden tutkimuksen keskus CENS:n tehtävänä on harjoittaa ja edistää monitieteistä ja vertailevaa Pohjoismaiden tutkimusta ja opetusta. Tavoitteena on tunnistaa ja analysoida niitä erityisiä tekijöitä, historiallisia kokemuksia, yhteiskunnallisia järjestelyjä, kulttuurista ilmaisua sekä poliittisia käytäntöjä, jotka tekevät Pohjoismaista pohjoismaisia. Keskuksen alla toimii useita tutkimushankkeita, joiden puitteissa järjestetään säännöllisesti seminaareja ja muita tapahtumia.

Tutkimuksen painopisteitä ovat

  • Pohjoismaat historiallisena koettuna ja tuotettuna alueena
  • Pohjoismaat mallina ja mielikuvana
  • Kulttuuriset siirrot
  • Käsite- ja aatehistoria
  • Alue- ja kulttuurintutkimus.
Peter
Stadius
professori
Kulttuurien osasto
Tieteenala Muut humanistiset tieteet

Johan
Strang
apulaisprofessori, toinen kausi
Kulttuurien osasto
Tieteenala Muut humanistiset tieteet, Historia ja arkeologia, Filosofia, Valtio-oppi, hallintotiede

MG
Malte
Gasche
yliopistotutkija
Kulttuurien osasto
Tieteenala Historia ja arkeologia