Ar­keo­lo­gia

Arkeologia on monien erikoisalojen muodostama kokonaisuus. Arkeologiassa kohtaavat humanistiset ja sosiaaliset tieteet sekä luonnontieteet. Arkeologian keskeiset tutkimuskysymykset liittyvät historiaan, mutta tärkeimmät tutkimusmenetelmät ovat luonnontieteellisiä. Arkeologisen tutkimuksen yhteys sosiaalitieteisiin johtuu siitä, että tutkimuksen kohteena ovat menneen ajan kulttuurit. Arkeologian erikoisaloja ovat mm. klassinen arkeologia, meriarkeologia, bioarkeologia kuten osteologia tai arkeobotaniikka, historiallisen ajan arkeologia ja keskiajan arkeologia. 
Helsingin yliopistossa voi erikoistua myös meriarkeologiaan.

Klassillisessa arkeologiassa tutkitaan Välimeren alueen kreikkalais-roomalaista kulttuuria, sen esineistöä ja kiinteitä muinaisjäännöksiä. Maantieteellisesti ydinalueita ovat nykyinen Kreikka ja Italia, joiden kulttuuripiiri vaihteli ajasta toiseen; idässä siihen kuuluivat hellenistiset valtakunnat ja varhaisen Bysantin maailma, lännessä koko keisariajan Rooman imperiumi. Laaja-alaisuutensa vuoksi klassillista arkeologiaa voi lähestyä monesta eri näkökulmasta, joka liittyy sekä kulloiseenkin aikaan ja paikkaan että tutkittavan kohteen luonteeseen.

VH
Volker
Heyd
professori
Kulttuurien osasto
Tieteenala Historia ja arkeologia

ML
Mika
Lavento
professori
Kulttuurien osasto
Tieteenala Historia ja arkeologia

Kristin
Ilves
apulaisprofessori
Kulttuurien osasto
Tieteenala Historia ja arkeologia

KM
Kristiina
Mannermaa
apulaisprofessori, toinen kausi
Kulttuurien osasto
Tieteenala Muut humanistiset tieteet

Suzie
Thomas
Kulttuurien osasto
Tieteenala Historia ja arkeologia, Sosiologia, Muut humanistiset tieteet

Antti
Lahelma
yliopistonlehtori
Kulttuurien osasto
Tieteenala Historia ja arkeologia

EH
Elisabeth
Holmqvist-Sipilä
tutkijatohtori
Kulttuurien osasto
Tieteenala Historia ja arkeologia

RR
Riitta
Rainio
akatemiatutkija
Kulttuurien osasto
Tieteenala Historia ja arkeologia, Taiteiden tutkimus, Teatteri, tanssi, musiikki, muut esittävät taiteet

Rick
Bonnie
yliopistonlehtori
Kulttuurien osasto
Tieteenala Historia ja arkeologia

ML
Marta
Lorenzon
yliopistotutkija
Kulttuurien osasto
Tieteenala Historia ja arkeologia, Arkkitehtuuri, Geotieteet, Sosiaali- ja kulttuuriantropologia

Eljas
Oksanen
yliopistotutkija
Kulttuurien osasto
Tieteenala Historia ja arkeologia

AW
Anna
Wessman
Kulttuurien osasto
Tieteenala Historia ja arkeologia

Marja Elina
Ahola
tutkijatohtori
Kulttuurien osasto
Tieteenala Historia ja arkeologia

Karin
Hemmann
Kulttuurien osasto
Tieteenala Historia ja arkeologia

Tuija
Kirkinen
tutkijatohtori
Kulttuurien osasto
Tieteenala Historia ja arkeologia

Marko
Marila
tutkijatohtori
Kulttuurien osasto
Tieteenala Historia ja arkeologia, Filosofia, Muut humanistiset tieteet, Teatteri, tanssi, musiikki, muut esittävät taiteet

BP
Bianca
Preda-Balanica
tutkijatohtori
Kulttuurien osasto
Tieteenala Historia ja arkeologia

VW
Veronica
Walker Vadillo
tutkijatohtori
Kulttuurien osasto
Tieteenala Historia ja arkeologia

Tuuli Terhikki
Heinonen
yliopisto-opettaja
Kulttuurien osasto
Tieteenala Historia ja arkeologia

WP
Wesa-Matti
Perttola
tohtorikoulutettava
Kulttuurien osasto
Tieteenala Historia ja arkeologia

Johanna
Roiha
tohtorikoulutettava
Kulttuurien osasto
Tieteenala Historia ja arkeologia, Metsätiede