La­ti­na­lai­sen Ame­ri­kan tut­ki­mus

Latinalaisen Amerikan tutkimuksen kohteena on monimuotoinen ja kulttuuriperinteeltään rikas, heterogeeninen maanosa. Maanosan erityispiirteiden kautta huomio kiinnittyy myös globaaleihin teemoihin kuten historiallisiin, taloudellisiin ja sosiaalisiin kysymyksiin sekä kehitysproblematiikkaan, ympäristöön ja kulttuuriin.

Jussi
Pakkasvirta
professori
Kulttuurien osasto
Tieteenala Muut humanistiset tieteet, Historia ja arkeologia, Poliittinen historia, Valtio-oppi, hallintotiede, Globaali kehitystutkimus

Antti
Korpisaari
yliopistonlehtori
Kulttuurien osasto
Tieteenala Historia ja arkeologia

LS
Laura
Saari
tohtorikoulutettava
Kulttuurien osasto
Tieteenala Historia ja arkeologia