ERC-projektit

Eu­roo­pan tutkimus­neuvosto ERC:n ra­hoit­ta­ma tutkimus humanistisessa tiedekunnassa (englan­nik­si).