Aasian tut­ki­mus

Etelä-Aasian tutkimus keskittyy alueen kulttuurien ja yhteiskuntien tutkimiseen ja kattaa muun muassa uskonnon, taiteen ja historian sekä median ja viestinnän. Myös paikallisten kielten rooli korostuu Etelä-Aasian tutkimuksessa. Etelä-Aasian tutkimuksen opetus Helsingin yliopistossa keskittyy nyky-Intiaan unohtamatta kuitenkaan eri ilmiöiden historiallista taustaa. Etelä-Aasia on tällä hetkellä yksi dynaamisimmista, nopeimmin muuttuvista ja monitahoisimmista alueista maailmassa. Varsinkin Intian vaikutus talouteen, huipputeknologian tutkimukseen, informaatioteknologiaan, taiteeseen ja viihdeteollisuuteen on globaalissa mittakaavassa nopeassa kasvussa.

Itä-Aasian tutkimuksessa tarkastellaan Kiinan ja Korean kulttuureiden ja yhteiskuntien kehitystä keskittyen esimerkiksi maiden historian, uskontojen, politiikan, etnisten yhteisöjen ja kulttuurienvälisen vuorovaikutuksen tutkimukseen. Itä-Aasiaa lähestytään tieteidenvälisestä perspektiivistä ja tutkimuksessa korostuu alueiden, paikkojen, identiteettien, vaikutteiden ja käsitysten muotoutuminen nykyisyydessä ja menneisyydessä. Maiden valtakieliä voit lukea pääkielenä kielten tutkimuksen maisteriohjelmassa tai voit suorittaa niistä erillisiä kursseja Kielikeskuksessa.

Tutkimuksen painopistealueita ovat:

  • nationalistiset ja uskonnolliset identiteetit
  • naisten toimijuus
  • imperialismi ja politiikan tutkimus
  • historiallinen maantiede ja kulttuurihistoria
  • kulttuurienvälinen vuorovaikutus
  • populaari ja vertaileva historiankirjoitus
  • diplomatia ja ulkosuhteet
  • intialaiset / kiinalaiset / korealaiset yhteisöt ja kulttuurit
  • digitaalinen kulttuuri ja yhteiskunta
Xenia
Zeiler
apulaisprofessori, toinen kausi
Kulttuurien osasto
Tieteenala Muut humanistiset tieteet

AL
Andrew
Logie
apulaisprofessori
Kulttuurien osasto
Tieteenala Historia ja arkeologia, Talous- ja sosiaalihistoria

Tiina
Airaksinen
yliopistonlehtori
Kulttuurien osasto
Tieteenala Historia ja arkeologia, Muut humanistiset tieteet, Valtio-oppi, hallintotiede, Kasvatustieteet

Julie Yu-Wen
Chen
professori
Kulttuurien osasto
Tieteenala Muut humanistiset tieteet, Valtio-oppi, Maailmanpolitiikka