Kulttuurien tutkimus

Kulttuurien tutkimuksen tieteenaloja ovat alue- ja kulttuurintutkimus, arkeologia, folkloristiikka, kansatiede, kulttuuriperinnön tutkimus, museologia, sukupuolentutkimus, uskontotiede sekä taidehistoria; Aasian tutkimus, islamin tutkimus, eurooppalaisten kulttuurien ja alueiden tutkimus, Latinalaisen Amerikan tutkimus, Lähi-idän tutkimus, Muinaisen Lähi-idän tutkimus, Pohjois-Amerikan tutkimus, Pohjoismaiden tutkimus ja  Venäjän tutkimus.

Alueisiin ja kulttuureihin liittyvien kielten tutkimus on esitelty kielten tutkimuksen sivulla.

Tieteenaloihin liittyvä opetus on järjestetty kandi- ja maisteriohjelmiin sekä erilaisiin opintokokonaisuuksiin. Laajemmilla ohjelmilla pystytään tukemaan monitieteellistä ajattelua sekä tukemaan uusia tutkimuksellisia avauksia. 

Tieteenalat