Tohtorikoulutus

Humanistisen tiedekunnan tohtoriohjelmien tohtorikoulutus tarjoaa monipuoliset eväät työelämään, onpa tähtäimessä sitten tutkijanura tai asiantuntijatehtävät yliopiston ulkopuolella. Koulutuksen tavoitteena on, että valmis humanistitohtori on syvällisesti perehtynyt omaan tutkimusalaansa ja sen yhteiskunnalliseen merkitykseen, hallitsee alansa tutkimusmenetelmät ja soveltaa niitä kriittisesti uutta tieteellistä tietoa luodessaan. Tohtorintutkinnon suorittaneella on lisäksi tarjota työmarkkinoille ainutlaatuista osaamista esimerkiksi laajamittaisten projektien hallinnassa ja tulosten raportoinnissa, ongelmanratkaisussa ja yleisessä tieteellisessä ajattelussa.

Tohtorintutkinto on pitkäkestoinen, mutta palkitseva prosessi. Humanistisesta tiedekunnasta valmistuneet tohtorit ovat monipuolisen koulutuksen saaneita tieteellisiä asiantuntijoita, joilla on edellytykset toimia vaativissa yliopistollisissa tutkimus- ja opetustehtävissä sekä akateemista ammattitaitoa vaativissa tietoyhteiskunnan asiantuntijatehtävissä.