Lärocentret Aleksandria

I lärocentret finns hundratals datorer och läsplatser som kan användas av universitetets personal och studerande. Man kommer direkt till lärocentret Aleksandria från Kajsahuset.

En lärmiljö för kvällspigga

Aleksandrias självstudieområde är stängt tills vidare. Aleksandria är inte tillgängligt utanför byggnadens öppettider med nyckeln för nattbruk. Om du har bokat platsen till Examinarium-tentakvariet, ringa till vaktmästaren, tlf 02941 23265.

Nattbruk

Aleksandrias självstudieområde är stängt tills vidare. Aleksandria är inte tillgängligt utanför byggnadens öppettider med nyckeln för nattbruk.

Datorerna

I lärcentret finns ca 340 datorer för självständigt arbete varav 70 datorer på första våningen har reserverats för kort bruk. För att kunna använda datorerna i Aleksandria behöver du ett HU-användarnamn.

Helpdesk

Du får rådgivning i frågor som gäller informationsteknologi från Helpdesk via telefon och e-post. Det finns också en chattservice på Helpdesks webbplats.