Fotografering och filminspelning på biblioteket

Helsingfors universitets bibliotek är en offentlig plats. Det är tillåtet att fotografera och filma på offentliga platser.

Kajsahuset, campusbiblioteken och universitetets lärocenter är i första hand lugna miljöer där universitetets studerande och personal kan arbeta, all fotografering och filminspelning ska alltså utföras på ett sådant sätt att det inte stör bibliotekets kunder.

Fotografering och filminspelning för privat bruk är tillåtet på offentliga platser som biblioteket.

Man får fritt fotografera och filma bibliotekets byggnader och lokaler som är öppna för allmänheten för privat bruk, förutsatt att man inte stör bibliotekets verksamhet.

För att fotografera eller filma personer behövs alltid deras tillstånd. 

I alla lokaler som är öppna för allmänheten måste man när man fotograferar eller filmar se till att det inte stör kundernas arbetsro eller personalens arbete, och också ta ljudnivån i beaktande.

Nyhets- och aktualitetsmedier och andra medier är välkomna att fotografera och filma i Helsingfors universitets biblioteks lokaler.

Eftersom det ofta ordnas fotograferingar och filminspelningar på biblioteket ombeds du informera bibliotekets kommunikatörer på förhand:

hulib-viestinta@helsinki.fi eller i brådskande fall Veera Ristikartano.

Veera
Ristikartano
specialplanerade
Helsingfors Universitets bibliotek

 

Det är också möjligt att hyra Helsingfors universitets lokaler som bakgrund till filminspelningar.

Kontakta bibliotekets kommunikationsteam på förhand för att komma överens om tidtabell och andra arrangemang om du är intresserad av att ordna en inspelning för en film, tv, en reklam eller någon annan kommersiell filminspelning. 

Bibliotekets kommunikationsteam: hulib-viestinta@helsinki.fi eller Veera Ristikartano.

Veera
Ristikartano
specialplanerade
Helsingfors Universitets bibliotek

Det uppbärs i regel en avgift för användning av Helsingfors universitets biblioteks lokaler som inspelningsplats för andra än för medier. Vid inspelningar där kunden är någon av Helsingfors universitets enheter eller HUCS är det gratis att använda lokalerna.

FOTOGRAFERING I BIBLIOTEKETS LOKALER HU och HUCS / €, moms 0 % Andra kunder / €, inkl. moms 24 %
Filmteam på 1–2 personer
Hyra för inspelningsplatsen, grundavgift*
0,00 150,00 / påbörjad timme *
Större projekt**
Hyra för inspelningsplatsen, grundavgift
0,00 150,00 / påbörjad timme
Personalkostnader för bibliotekets personal, arrangemang   124,00 / påbörjad timme
Vaktmästartjänster, vid behov   Enligt Sektorn Lokaler och fastigheter externa prislistan

*Bibliotekets fastigheter och lokaler som är öppna för allmänheten får fotograferas och filmas fritt endast för privat bruk. För annan fotografering eller inspelning ensam, med en modell eller där någon intervjuas ska grundavgiften betalas.

**Film- och tv-produktioner, reklamfilmer, andra filmteam med tre eller fler personer.

Mer information om prissättning: hulib-viestinta@helsinki.fi