Beställ material

Du kan beställa litteratur och artiklar som lån eller kopior från andra bibliotek via bibliotekets fjärrtjänst. För fjärrlån uppbärs en avgift. Biblioteket som lånar ut boken levererar boken du beställt till Helsingfors universitets bibliotek, och sedan hämtar du själv boken. Du betalar beställningsavgiften när du hämtar boken.

Om Helsingfors universitets biblioteks samlingar saknar något material som du behöver för forskning, undervisning eller studier, kan du göra ett inköpsförslag i Helka genom att logga in med Helsingfors universitets användarnamn.

Vi behandlar förslagen och anskaffar materialet inom ramen för de anslag som finns tillgängliga enligt bibliotekets förvärvspolitik.

Med HUPS tjänsten kan du avgiftsfritt beställa böcker och artikelkopior från de samlingar som finns vid Helsingfors universitets biblioteks alla enheter och Depåbiblioteket i Kuopio. Tjänsten är avsedd för personalen vid Helsingfors universitet, HUCS och Meteorologiska institutet.