Kurser och workshoppar

Helsingfors universitets bibliotek ordnar utbildningar och producerar läromaterial för att stöda studier, undervisning och forskning.

Stöd i informationssökning för kandidat- och magisterstudenter

Biblioteket stöder Helsingfors universitetes studenter i deras studier under hela deras studiegång. Utvecklingen av kompetens i informationssökning börjar med kursen Studentens digitalkompetens och fortsätter i kandidatskedet med MOOC-nätkursen Informationssökning för avhandlingsförfattare. Studenterna lämnas inte ensamma med sitt informationsbehov, biblioteksexperterna erbjuder vägledning vid behov. Dessutom erbjuder biblioteket olika kurser som bekantar sig specifika ämnesområden eller speciella ämnen, såsom systematisk informationssökning eller referenshanteringsprogram.