Använd bibliotekets samlingar

Informationskällor till ditt förfogande

Helsingfors universitets bibliotek erbjuder tillgång till de informationskällor som behövs för forskning, undervisning och studier vid Helsingfors universitet. Biblioteket anskaffar resurser och material som är av hög kvalitet och används aktivt. Vi erbjuder också högklassiga öppna resurser för universitetets personal och studerande.

SÖK I HELKA

Ämnesguider

Bibliotekets ämnesguider (ResearchGuides) presenterar viktiga databaser och andra informationskällor som valts ut av bibliotekets experter inom olika ämnesområden.