I alla biblioteksenheter är det möjligt att betala med bankkort och de vanligaste kreditkorten (Visa, Visa Electron och MasterCard). I Helka kan man betala också med onlinebetalningar av finska banker.

Kontantbetalning är möjligt endast i Kajsahuset.

RESERVERINGSAVGIFTER / VOLYM €, moms 0 %
Reservering som inte avhämtats
(för personal vid universitet gäller detta endast kursböcker)
3,00
FÖRSENINGSAVGIFTER / LÅN / DAG €, moms 0 %
Kursböcker, graduvagnar och objekter 1,00, högst 15,00 / lån
Snabblån (2 dygn) 5,00, högst 30,00 / lån
Övriga lån (gäller inte universitetets personal) 0,50, högst 5,00 / lån
LÅNEFÖRBUD, INDRIVNING, ERSÄTTNINGAR €, moms 0 %
Indrivning en månad efter förfallodagen inkassobyråns avgifter
Låneförbud obetalda försenings- eller serviceavgifter minst 15,00 € eller
ett lån är sent minst 14 dagar
Ersättning för en försvunnen eller förstörd publikation:
Anskaffningsvärdet för nytt material
minst 80,00
Ersättning för förlorat bibliotekskort 5,00
Ersättning för förlorad nyckel 80,00 eller per faktura
Annons med en bild HU och HUCS / €, moms 0 % * Andra kunder / €, inkl. moms 24 %
Startavgift, arbetskostnader 20,00 41,00
Kostnader för utrustning / 6 öppethållandedagar ** 72,00 84,00
Totalt 92,00 125,00
Bildserie eller video HU och HUCS / €, moms 0 % * Andra kunder / €, inkl. moms 24 %
Startavgift, arbetskostnader 23,00 55,00
Kostnader för utrustning / 6 öppethållandedagar ** 84,00 114,00
Totalt 107,00 169,00

*HUCS betalar utöver det interna nettopriset mervärdesskatt på 24 %. Helsingfors universitets inhouse-företag hör till gruppen Andra kunder.
**Kostnaderna för utrustning kan uppdelas enligt dag om man vill visa annonsen en kortare tid än 6 öppethållandedagar.

 

TILLBEHÖR €, inkl. moms 24 %
Tygkasse 3,50

Ansiktsmask (engångs)

0,50

Ansiktsmask Globe Hope
(återanvändbar)

5,00

Ansiktsmask Helsingfors universitet
(återanvändbar)

8,00

 

Helsingfors universitets bibliotek följer Fastighetscentrets instruktioner.

Lokalhyra HU och HUCS *
Enligt Sektorn Lokaler och fastigheter interna prislistan
/ prisgrupp / € / timme, moms 0 %
Andra kunder
Enligt Sektorn Lokaler och fastigheter externa prislistan
/ prisgrupp / € / timme, moms 24 %
Kajsahuset, mötesrum 7062, 110 m2 (50 personer) A5 / 43,00 / timme A5 / 95,48 / timme
Kajsahuset, grupprum 2024, 32,3 m2 (12 personer) A1 / 16,00 / timme A1 / 43,40 / timme

* HUCS betalar utöver nettopriset för universitetsmedlemmar också mervärdesskatt 24 %.

HELSINGFORS UNIVERSITET ANDRA KUNDER
Priser och köp av kopieringssaldo: Unigrafian saldokauppa (på finska/engelska) Priser och köp av kopieringssaldo: Print In City (på finska/engelska)
Unigrafias utskriftkort 5,00  
HU och HUCS enheter och personal, stipendiat forskare vid HU Lån / artikelkopia / €, moms 0 %
Från HU bibliotekets samlingar gratis med HUPS-service
Från Depåbiblioteket 0.00
Från Depåbiblioteket (postat i extern post) 15.00
Från andra bibliotek i Finland 18.00 / 15.00
Från nordiska eller baltiska länderna 19.00 / 18.00
Från andra länder 28.00 / 18.00
Studerande, forskarstuderande * Lån / artikelkopia / €, moms 0 %
Från HU bibliotekets samlingar 0.00 / 15.00
Från Depåbiblioteket 0.00
Från Depåbiblioteket (postat i extern post) 15.00
Från andra bibliotek i Finland 18.00 / 15.00
Från nordiska eller baltiska länderna 19.00 / 18.00
Från andra länder 28.00 / 18.00
Övriga privatpersoner * Lån / artikelkopia / €, moms 0 %
Från HU bibliotekets samlingar 0.00 / 15.00
Från andra bibliotek i Finland, från Depåbiblioteket 26.00 / 20.00
Från nordiska eller baltiska länderna 29.00 / 28.00
Från andra länder 41.00 / 28.00
Stat, kommuner, ideella organisationer Lån / artikelkopia / €, moms 0 %
Från HU bibliotekets samlingar

15,00, för biblioteken 9,00 /
15,00, för biblioteken 6,00

Från andra bibliotek i Finland, från Depåbiblioteket 26.00 / 20.00
Från nordiska eller baltiska länderna 29.00 / 28.00
Från andra länder 41.00 / 28.00

 

Företag, företags bibliotek eller informationstjänst, HU:s inhouse-företag, annan kommersiell agent: Lån / artikelkopia / €, moms 0 %
Från HU bibliotekets samlingar 18.00 / 18.00
Från andra bibliotek i Finland, från Depåbiblioteket 33.00 / 25.00
Från nordiska eller baltiska länderna 37.00 / 35.00
Från andra länder 52.00 / 35.00
Leverans utomlands för alla kundgrupper Lån / artikelkopia / €, moms 0 %
Från HU bibliotekets samlingar 32.00 / 22.00
Snabbleverans (inte möjligt alltid) för alla kundgrupper Lån / artikelkopia / €, moms 0 %
  dubbel taxa

För fjärrlån som inte avhämtats uppbärs en avgift enligt prislistan. Om det långivande biblioteket uppbär avgift då lånet förnyas eller returneras för sent, skall kunden betala avgiften enligt det långivande bibliotekets räkning. För försenat, försvunnet eller fördärvat material uppbärs avgift enligt de verkliga kostnaderna.

* Studerande, fortsättningsstuderande och övriga privatpersoner i huvudstadsregionen avhämtar själv material från våra egna samlingar (0 €). Material som har beställt genom ett annat bibliotek avhämtar alla privatpersoner i regel från sitt närmaste allmänna bibliotek och betalar enligt det bibliotekets prislista. Då beställningar avhämtas i Helsingfors universitets bibliotek betalas de vid servicedisken. Endast i exceptionella fall kan vi skicka beställningar per post åt privatkunder mot räkning.

Betalningssätt: Betalning med bankkort och de vanligaste kreditkorten (Visa, Visa Electron och MasterCard). Kontantbetalning är möjligt endast i Kajsahuset

Det uppbärs i regel en avgift för användning av Helsingfors universitets biblioteks lokaler som inspelningsplats för andra än för medier. Vid inspelningar där kunden är någon av Helsingfors universitets enheter eller HUCS är det gratis att använda lokalerna.

FOTOGRAFERING I BIBLIOTEKETS LOKALER HU och HUCS / €, moms 0 % Andra kunder / €, inkl. moms 24 %
Filmteam på 1–2 personer
Hyra för inspelningsplatsen, grundavgift*
0,00 150,00 / påbörjad timme *
Större projekt**
Hyra för inspelningsplatsen, grundavgift
0,00 150,00 / påbörjad timme
Personalkostnader för bibliotekets personal, arrangemang   124,00 / påbörjad timme
Vaktmästartjänster, vid behov   Enligt Sektorn Lokaler och fastigheter externa prislistan

*Bibliotekets fastigheter och lokaler som är öppna för allmänheten får fotograferas och filmas fritt endast för privat bruk. För annan fotografering eller inspelning ensam, med en modell eller där någon intervjuas ska grundavgiften betalas.

**Film- och tv-produktioner, reklamfilmer, andra filmteam med tre eller fler personer.

Mer information om prissättning: hulib-viestinta@helsinki.fi

 

Experttjänster HU och HUCS enheter och personal, studerande och forskarstuderande vid HU / €, moms 0 % Andra kunder / €
Expertarbete / timme 60,00 100,00, moms 0 %
124,00, inkl. moms 24 % *
Öppna kurser i informationssökning / person / timme 0,00 25,00, moms 0 %
Informationssökningskurser för grupper / timme 0,00 + utrymmeskostnader ** 194,00, moms 0 % + utrymmeskostnader
Enligt Sektorn Lokaler och fastigheter externa prislistan (pdf)

* Om sakkunnigt arbete utförs i samband med skattepliktig service, t.ex. uthyrning av lokaler, fotografering eller filmning i biblioteket eller specialservice i form av konsulttjänster, läggs 24 % mervärdesskatt till priset för utomstående kunder och HUCS. Omfattade konsultarbete prissätts från fall till fall genom särskilda projekt eller serviceavtal. HU:s inhouse-företag tillhör gruppen Övriga kunder.
** Om kunden själv reserverar ett utrymme i sin enhets namn och enheten betalar genom direktdebitering skickar biblioteket ingen räkning.

TJÄNSTEN Beskrivning av tjänsten Pris €, moms 0 % / mera information
Licens för Medic-databasen Inhemsk referensdatabas för medicin och hälsovetenskapa Medlemmar i FinELib-konsortiet kan beställa via FinELib.
Priserna är giltiga 2019-2020.
Läs mera om Medic-databasen
Användarrätt till Helda Digitalt arkiv för forskares publikationer, institutioners publikationsserier, undervisningsmaterial och forskningsmaterial Läs mera om Helda
helda-admin[at]helsinki.fi