Bibliotekets tjänster

Bibliotekets tjänster

Hur kan jag använda bibliotekets utrymmen och tjänster? Vad kan jag göra på de olika enheterna? Hur får man ett bibliotekskort? Hur lånar jag, hur reserverar jag?