Forskning

Bio- och miljövetenskapliga fakulteten är en central del av Campus Viks forsknings- och undervisningskluster som växer och utvecklas. Fakulteten har också forskningsverksamhet på tre biologiska fältstationer: Kilpisjärvi biologiska station, Lammi biologiska station och Tvärminne zoologiska station.

Fakulteten är en mångsidig och aktiv verksamhetsmiljö vars internationella toppnivå inom forskning och forskarutbildning framgår av såväl antalet nationella spetsforskningsenheter som antalet doktorer som utexamineras.

Flera av forskningens infrastrukturenheter vid Bio- och miljövetenskapliga fakulteten och HiLIFE erbjuder olika former av forskningsservice, instrument, utrymmen och faciliteter, samt teknologi för följande målgrupper mot ersättning; akademiska forskningsgrupper, företag och myndigheter. 

Forskningsgrupperna vid fakulteten har haft stor framgång när det gäller ansökningar om kompletterande finansiering, såsom Finlands Akademis finansiering av akademiprofessurer och spetsforskningsenheter samt Europeiska unionens ERC-finansiering. Framgången i dessa starkt konkurrensutsatta finansieringsformer har visat att den forskning som fakulteten bedriver är mycket högklassig. Läs mer om toppforskning på Helsingfors universitets webbplats.

Vid fakulteten finns det tre forskningsprogram:

Fakulteten koordinerar fem olika doktorandprogram.

Läs mer om vår forskning