Utbildning

Sök till de in­ter­na­tio­nel­la ma­gis­ter­pro­gram­men

Bio- och miljövetenskapliga fakulteten lämpar sig som studieplats för alla som är intresserade av livets mångfald på både molekylnivå och inom livsmiljöer som formats av människan. Studierna ger färdigheter att tillämpa bio- och miljövetenskaplig forskningsinformation i utvecklandet av frågor som är viktiga för samhället såsom bl.a. inom hälso- och sjukvården, hållbar användning av naturtillgångar, miljöpolitik och livsmedelsindustrin.

Vid Bio- och miljövetenskapliga fakulteten fördjupar du dina kunskaper med hjälp av mångsidiga undervisningsmetoder, du lär dig använda forskningsmetoder och tillämpa teori på livet i praktiken. Inom kandidatprogrammet studerar du antingen biologi, molekylära biovetenskaper eller miljövetenskaper mer extensivt varefter du inriktar dig på det vetenskapsområde du valt.