Doktorsutbildning

Doktorsexamen är den högsta akademiska examen som framför allt ger förutsättningar för en karriär som forskare. Forskarutbildning ger en stabil grund för förutom forskarens arbete även för många olika slags uppgifter i samhällets och näringslivets tjänst. Yrkesskickliga forskare och experter inom sitt eget område är efterfrågade inom både universitet, forskningsinstitut, skolor och andra läroanstalter och näringslivet.

Årligen utexamineras cirka 60 doktorer från fakulteten. 

Anvisningarna för doktorsutbildningen finns på engelska och på finska.