Organism- och evolutionsbiologi

Bio- och miljövetenskapliga fakultetens forskningsprogram Organism- och evolutionsbiologi (OEB) består av cirka 40 forskningsgrupper. Vid programmet arbetar 40 ansvariga forskare och 120 forskare. Våra forskare arbetar vid biocentren på Helsingfors universitets Campus Vik. Forskningsprogrammet är mycket internationellt med forskare från många olika håll av världen.

Vår forskning fokuserar på organism- eller populationsnivå och inbegriper många olika arter, allt från encelliga organismer och evertebrater till växter och vertebrater. Forskningens approach är mångsidig och varierar från molekylär biologi till fysiologi och evolutionär genetik och genomik, och från teoretisk modellering till bioinformatik.

Våra forskare undersöker bl.a. faktorer i regleringen och signaleringen i anknytning till växters och djurs utveckling, d.v.s. cellkommunikation, hur organismer anpassar sig till stress, hur stress påverkar organismernas överlevnad i ett klimat i förändring samt faktorer som påverkar organismernas evolution. Forskningen ger upphov till och utnyttjar storskaliga data om ekologi, bioinformatik och metabolomik, d.v.s. cellernas ämnesomsättningsprodukter.

Styrkor

Forskningsprogrammet Organism- och evolutionsbiologi har bl.a. följande styrkor:

  • stora forskningsgrupper inom ekologi och växtbiologi som kompletterar varandra väl
  • Spetsforskningsenheten för molekylärbiologin hos primärproducenter
  • profileringsprojektet Thriving Nature som skapar och tillämpar nya forskningsresultat
  • mångsidiga publikationer (se Helsingfors universitets forskningsportal).

Forskningsprogrammet undersöker organismer och populationer i deras naturliga miljö. Forskarna har också möjlighet att bedriva forskning under kontrollerade förhållanden vid Helsingfors universitets forskningsstationer i TvärminneLammi och Kilpisjärvi, samt på försöksfälten och i växthusen på Campus Vik. 

Programmets högklassiga och centraliserade forskningsutrustning och tjänster (Research Infrastructures) inom områden som genomik, transkriptomik, proteomik och masspektromi, metabolomik, fenotypning av växter samt ljus-, konfokal- och elektronmikroskopi, ger forskarna utmärkta möjligheter att klargöra biologiska processer på ett mångsidigt sätt.

Samarbete

Till våra samarbetspartner och nätverk hör bl.a. Naturresursinstitutet (LUKE) och Finlands miljöcentral (SYKE), som också ligger på Campus Vik. 

Utbildningsprogram

Våra forskare undervisar vid följande av Helsingfors universitets utbildningsprogram:

  • Kandidatprogram: kandidatprogrammet i biologi och kandidatprogrammet i molekylära biovetenskaper
  • Magisterprogram: magisterprogrammet i ekologi och evolutionsbiologi, magisterprogrammet i växtbiologi, magisterprogrammet Life Science Informatics och magisterprogrammet i genetik och molekylära biovetenskaper
  • Doktorandprogram: doktorandprogrammet i växtvetenskap (DPPS), doktorandprogrammet i integrerande biovetenskap (ILS) och doktorandprogrammet i forskning om vilda organismer (LUOVA)
@OEB_Helsinki

OEB seminar today at 1pm in Zoom. Welcome to hear about the newest research by @duplouy_anne and @GiovanniStrona an… twitter.com/i/web/status/1…

#parasites #timeToProtectThem #biodiversity twitter.com/GiovanniStrona…

One more week for the deadline. If you are looking for a post doc position related to trans-generational effects -… twitter.com/i/web/status/1…

New paper out! 🎉. Congrats, Giovanni! #Bayes #Morphometrics twitter.com/GiovanniStrona…