Molekylära och integrativa biovetenskaper

Vi undersöker den molekylära och mekanistiska basen för livet. Våra forskningsobjekt är virus, mikrober, däggdjursceller, vävnader, organsystem och organismer. Vårt forskningsprogram kombinerar olika områden av experimentella biovetenskaper, inklusive biokemi, genetik, cell- och utvecklingsbiologi, mikrobiologi, neurovetenskap och fysiologi.

Vårt forskningsprogram omfattar ca 30 forskningsledare och över 60 övriga forskare. Våra forskningsgrupper har en bred och stark kunskapsbas i experimentella metoder och bildar starka nätverk med andra forskningssamfund vid Helsingfors universitet och utomlands (inklusive Biotekniska institutet, Neurovetenskapliga institutet, HiLIFE, Instruct-FI och Finlands Akademis spetsforskningsenheter).

Våra forskare undervisar vid universitetets kandidat och magisterprograms och deltar aktivt i doktorandutbildningen:

  • kandidatprogrammen i Biologi och Molekylära biovetenskaper
  • magisterprogrammen i Genetik och molekylära biovetenskaper, Neurovetenskap, Mikrobiologi och mikrobiell bioteknik
  • doktorandprogrammen för Integrativa biovetenskaper (ILS), Mikrobiologi och bioteknik (MBDP), och Hjärn- och medvetandeforskning (B & M)