Arabian kielen ja islamin tutkimus

Islamin tutkimus keskittyy yhteen suurimmista maailmanuskonnoista, jonka tunteminen on tärkeää myös nykypäivän tapahtumien ymmärtämiseksi. Arabian kieli puolestaan kuuluu suuriin maailmankieliin. Se on sekä tärkeä nykykieli että puolitoista vuosituhatta vanhan kulttuurin kirjakieli. 

Arabian kielen ja islamin tutkimus edustaa kansainvälistä kärkeä omalla alallaan. Tieteenalan tutkijat julkaisevat tieteellisen työnsä lähes yksinomaan korkeatasoisissa kansainvälisissä tieteellisissä sarjoissa, mutta sen lisäksi tuottavat aktiivisesti myös suomenkielistä yleistajuista kirjallisuutta. Maantieteellisesti islamilaisen kulttuurin tutkimus painottuu arabiankieliseen maailmaan ja Iraniin.

HJ
Hannu
Juusola
professori
Kulttuurien osasto
Tieteenala Valtio-oppi, hallintotiede, Historia ja arkeologia

Saana
Svärd
apulaisprofessori, toinen kausi
Kulttuurien osasto
Tieteenala Historia ja arkeologia, Kielitieteet

SA
Sylvia
Akar
yliopistonlehtori
Kulttuurien osasto
Tieteenala Kielitieteet

Riikka
Tuori
yliopistonlehtori
Kulttuurien osasto
Tieteenala Kirjallisuuden tutkimus, Kielitieteet, Historia ja arkeologia