Latinan kieli ja Rooman kirjallisuus

Tutkimuksessa on viime vuosina korostunut digitaalisen lähdemateriaalin sekä digitaalisuuden tarjoamien metodien käyttö. Tutkimusaiheet käsittelevät roomalaisen antiikin kaikkia aspekteja, kirjallisuutta, historiaa, sosiaali- ja kulttuurihistoriaa mukaan lukien kuvataide ja esineistö. Kansainvälisesti näkyvää on ollut toisaalta latinankielisten alkuperäisdokumenttien, sekä latinankielisten papyrusten että erityisesti antiikin Rooman piirtokirjoitusten tutkimus, missä näkökulma on vaihdellut kielitieteellisestä historialliseen, toisaalta onomastinen, roomalaisiin nimiin ja roomalaisen nimijärjestelmään kohdistuva tutkimus, missä näkökulma on ollut sekä kielellinen että kulttuurihistoriallinen. Merkittävää kansainvälistä tutkimusta on harjoitettu myös antiikin kielitieteen ja sen keskiaikaisen jälkivaikutuksen sekä uuslatinalaisen kirjallisuuden ja Suomessa kirjoitetun latinankielisen aineiston parissa.

AL
Anneli
Luhtala
apulaisprofessori, toinen kausi
Kielten osasto
Tieteenala Kielitieteet, Kirjallisuuden tutkimus

RS
Raija S
Sarasti-Wilenius
yliopistonlehtori
Kielten osasto
Tieteenala Kielitieteet, Kirjallisuuden tutkimus

TK
Timo
Korkiakangas
tutkijatohtori
Kielten osasto
Tieteenala Kielitieteet, Historia ja arkeologia, Tietojenkäsittely- ja informaatiotieteet