Ranskan kieli ja ranskankielinen kulttuuri

Tieteenalan pääasiallisia tutkimusaloja ovat tekstin- ja diskurssintutkimus, kontrastiivinen kielitiede, kääntämisen ja tulkkauksen tutkimus, stilistiikka sekä puhutun kielen, vuorovaikutuksen ja prosodian tutkimus.  Tutkimuskohteisiin kuuluvat siis sekä kirjoitettu että puhuttu kieli, internetin kieltä unohtamatta. Kirjallisuudentutkimuksen puolella päähuomio kohdistuu 1900-luvun ja 2000-luvun ranskalaiseen kirjallisuuteen. Ranskan opettaminen vieraana kielenä on lisäksi noussut suosituksi tutkimuskohteeksi viime vuosien aikana.

MH
Mervi
Helkkula
professori
Kielten osasto
Tieteenala Kielitieteet, Kirjallisuuden tutkimus

MB
Mélanie
Buchart
yliopistonlehtori
Kielten osasto
Tieteenala Kielitieteet

SK
Sabine
Kraenker
yliopistonlehtori
Kielten osasto
Tieteenala Kielitieteet

Olli Philippe
Lautenbacher
yliopistonlehtori
Kielten osasto
Tieteenala Kielitieteet, Muut humanistiset tieteet

LL
Lotta
Lehti
yliopistonlehtori
Kielten osasto
Tieteenala Kielitieteet

Ulla
Tuomarla
Kielten osasto
Tieteenala Kielitieteet