Italialainen filologia

Italialaisessa filologiassa harjoitetaan sekä filologista että puhtaasti lingvististä tutkimusta. Edellistä edustavat mm. lukuisat tekstieditiot, joita helsinkiläiset romanistit ovat julkaisseet 1800-luvun lopusta lähtien. Jälkimmäisen piiriin kuuluvat mm. monet kontrastiiviset (suomi-italia) ja historiallista lauseoppia koskevat tutkimukset.

Tutkimusaiheiden kirjo on laaja: esimerkiksi sosiolingvistiikka ja mediakielen tutkimus tarjoavat monenmoisia tutkimuskohteita nykyitaliasta kiinnostuneille. Kirjallisuuden puolella on mahdollista paneutua yksittäisten nykykirjailijoiden teosten tutkimiseen. Tieteenalalla on myös vankat perinteet aikaisempien vuosisatojen kielen ja kirjallisuuden tutkimuksessa.

SC
Silvio
Cruschina
apulaisprofessori, toinen kausi
Kielten osasto
Tieteenala Kielitieteet

Enrico
Garavelli
yliopistonlehtori
Kielten osasto
Tieteenala Kirjallisuuden tutkimus, Kielitieteet, Historia ja arkeologia

CI
Ciro
Imperato
yliopisto-opettaja
Kielten osasto
Tieteenala Kielitieteet