Kreikan kieli ja kirjallisuus

Kreikan kielessä ja kirjallisuudessa perehdytään antiikin Kreikan kieleen, kirjallisuuteen ja kulttuuriin sekä niihin kohdistuvaan tutkimukseen ja niiden jälkivaikutukseen. Keskeisellä sijalla on antiikin Kreikan kieli ja kirjallisuus varhaisimmista kirjoitetuista lähteistä Rooman keisariajalle saakka.

Tutkimusaiheet ulottuvat laajasti antiikin kreikkalaisen kulttuurin eri alueille, erityisesti kieleen, kirjallisuuteen ja dokumentaarisiin lähteisiin.

Painopistealoja ovat mm.

  • papyrologia (kreikankielisten papyrusten tutkimus)
  • epigrafiikka (kreikankielisten piirtokirjoitusten tutkimus)
  • kielentutkimus, erit. kielikontaktit, kaksi- tai monikielisyys, kielen vaihtelu
  • kreikkalainen uskonto ja rituaalit, dedikaatiot
  • humanistikreikka

Tutkimuksessa sovelletaan sekä alakohtaisia että monitieteisiä menetelmiä. Alkuperäislähteiden ja painettujen tutkimusjulkaisujen ohella hyödynnetään digitaalisia aineistoja, ohjelmia ja välineitä. Tieteenala tekee tiivistä yhteistyötä lukuisien kotimaisten ja ulkomaisten tutkijayhteisöjen kanssa. 

MK
Mika
Kajava
professori
Kielten osasto
Tieteenala Kielitieteet, Kirjallisuuden tutkimus, Historia ja arkeologia

Marja
Vierros
apulaisprofessori, toinen kausi
Kielten osasto
Tieteenala Kielitieteet

ML
Martti
Leiwo
yliopistonlehtori
Kielten osasto
Tieteenala Kielitieteet

ES
Erkki
Sironen
yliopistonlehtori
Kielten osasto
Tieteenala Kielitieteet, kirjallisuus

TK
Tua
Korhonen
yliopistotutkija
Kielten osasto
Tieteenala Kielitieteet

SD
Sonja
Dahlgren
tutkijatohtori
Kielten osasto
Tieteenala Kielitieteet