Englantilainen filologia

Englantilainen filologia syventyy englannin kielen erityispiirteisiin, kielellisiin varieteetteihin sekä englanninkielisten alueiden kirjallisuuteen ja kulttuureihin. Tarkastelun ja analyysin kohteina ovat sekä nykyenglanti että englannin kielen historiallinen kehitys alkuvaiheista nykyiseen maailmankielen asemaan. 

Tutkimusaiheiden kirjo on laaja, ja tieteenalalla tehty tutkimus kansainvälistä huippuluokkaa.

Helsingin yliopiston englanninkielisen kirjallisuudentutkimus on laajinta ja monipuolisinta Suomessa. Erityisen vahvoja aloja ovat nykykirjallisuus (amerikkalainen, brittiläinen, irlantilainen ja postkoloniaalinen), varhaismodernin ajan kirjallisuus, naiskirjallisuus, kerronnantutkimus, kognitiivinen kirjallisuudentutkimus ja kirjallisuusteoria.

Helsingin yliopisto on kansainvälisesti tunnettu englantilaisen filologian aktiivisesta tutkimuksestaan. Tutkimuksen keskeisiä teemoja ovat

  • englannin kielen historian, kielikontaktien ja kielen vaihtelun ja muutoksen tutkimus
  • englannin kielen elektronisten aineistojen eli korpusten kokoaminen, korpustutkimus ja elektroniset editiot
  • englannin kielen asema lingua francana
  • englanninkielisen kirjallisuuden tutkimus 1500-luvulta tähän päivään mm. kerronnallisia, postkolonialistisia ja kognitiivisia suuntauksia soveltaen
Minna
Palander-Collin
professori
Kielten osasto
Tieteenala Kielitieteet

BP
Bo
Pettersson
Kielten osasto
Tieteenala Kirjallisuuden tutkimus, Kielitieteet, kirjallisuus

TH
Tuomo
Hiippala
apulaisprofessori
Kielten osasto
Tieteenala Kielitieteet, Tietojenkäsittely- ja informaatiotieteet

Tanja
Säily
apulaisprofessori
Kielten osasto
Tieteenala Kielitieteet

AM
Anna
Mauranen
tutkimusjohtaja
Humanistinen tiedekunta
Tieteenala Kielitieteet