Om Soc&kom

Svenska social- och kommunalhögskolan är en fristående svenskspråkig samhällsvetenskaplig enhet vid Helsingfors universitet med en nordisk och internationell profil. Som universitetets största svenskspråkiga enhet är vi också en viktig del av tvåspråkigheten vid Helsingfors universitet.

Vår forskningsprofil förenar forskning i nordisk välfärd med forskning i etniska relationer och kommunikation.  Vi svarar på den nordiska välfärdsmodellens nya utmaningar i en stimulerande och mångvetenskaplig forsknings- och undervisningsmiljö.

Hos oss kan man studera journalistik och kommunikation, socialt arbete, socialpsykologi, statskunskap med förvaltning, sociologi och rättsvetenskap i vårt kandidatprogram i samhällsvetenskaper. Tillsammans med statsvetenskapliga fakulteten har vi ett riksomfattande ansvar för den svenskspråkiga utbildningen i socialt arbete. Vi erbjuder också som enda svenskspråkiga universitetsenhet i Finland utbildning i journalistik och socialpsykologi på kandidat- och magisternivå i samarbete med statsvetenskapliga fakulteten. Soc&kom upprätthåller tillsammans med statsvetenskapliga fakulteten det svenskspråkiga magisterprogrammet i samhällsvetenskaper.

Högskolan har cirka 500 studenter och en undervisnings- och forskningspersonal på cirka 70 personer.

Högskolans kontaktuppgifter