Samarbete

Svenska social- och kommunalhögskolan grundades år 1943 för att tillgodose behovet av yrkeskunniga personer inom olika samhällssektorer. Studierna har i dag fått en betydligt mer akademisk karaktär, men fortfarande har samhällskontakter högsta prioritet.

Undersökningar har visat att de utexaminerade i regel har arbeten i ledande positioner med stark anknytning till det egna vetenskapsområdet. Dessutom har internationella uppdrag fått en allt mer framträdande roll.

Soc&kom har omfattande forsknings- och utredningssamarbeten med myndigheter och organisationer utanför universitetsvärlden. Som exempel kan nämnas ministerier och kommuner, Finlands Kommunförbund, Yle, innovationsfinansieringsverket Tekes, det finlandssvenska kompetenscentret på det sociala området och de finlandssvenska fonderna. I Soc&kom:s samhällskontakter är den finlandssvenska närmiljön särskilt viktig. Högskolan ger även utlåtanden vid beredningen av lagstiftningsprojekt och forskarna medverkar i den offentliga debatten.

Högskolan samarbetar nära med andra universitet och högskolor Finland och i Norden. Detta samarbete berör inte enbart forskningen utan projekt riktade till studenter eller samhället sker ofta i samarbete med t.ex. yrkeshögskolan Arcada, Åbo Akademi och Södertörns högskola i Sverige.

Den aktiva alumnföreningen Soc&koms vänner bidrar även till att stärka banden mellan yrkesliv och högskola.