Utbildning

Är du intresserad av journalistik och kommunikation, socialpsykologi, statskunskap med förvaltning, sociologi, rättsvetenskap eller socialt arbete och socialpolitik? Sök då till kandidatprogrammet i samhällsvetenskaper vid Svenska social- och kommunalhögskolan vid Helsingfors universitet.

Efter kandidatexamen har du automatisk rätt att fortsätta till det svenskspråkiga magisterprogrammet i samhällsvetenskaper, som är ett samarbetsprogram mellan Soc&kom och statsvetenskapliga fakulteten.

På de här sidorna hittar du information om studierna och utbildningsprogram samt om studielivet.

Du kan bekanta dig närmare med studieutbudet på Studietjänstens sidor. På webbplatsen Instruktioner för studerande kan du läsa om mer specifik information om studierna och planera dina studier. Sidorna är i första hand ämnade för studerande, men även potentiella sökande kan bekanta sig med innehållet i utbildningen. Vid Soc&kom är det möjligt att avlägga studier i samhällslära som andra undervisningsämne (60sp) som tillsammans med pedagogiska studier för lärare ger behörighet att fungera inom undervisningsuppgifter inom den grundläggande utbildningen.