Kontaktuppgifter

Personalens kontaktuppgifter finns i personsökningen.

 

Soc&kom har som målsättning att alla i högskolan trivs och behandlas jämlikt och med respekt, oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning eller ålder. Soc&koms utser från personalen en förtroendeperson som är engagerad i jämlikhetsarbetet. Om du upplever diskriminering eller annat osakligt beteende vid högskolan, tveka då inte att ta kontakt. Du kan också kontakta högskolans studentförening StudOrg.

Kon­takt­per­son
Harry Lunabba
harry.lunabba[at]helsinki.fi
050-4160390

Mera information om universitetets jämlikhetsarbete finns i universitetets likabehandlingsplan. Vid universitetet verkar också många föreningar som arbetar för en öppen och jämlik universitetskultur. Du hittar dem på Helsingfors universitets studentkårs webbsida.

Universitetets kommunikation förmedlar information om forskning och annat aktuellt som berör universitetsvärlden. Vi hjälper journalister och massmedier att hitta rätt kontaktperson eller forskare för en intervju. Kommunikationsspecialist Christa Mäkinen ansvarar för högskolans och svenska centrumcampus kommunikation.

Du når kommunikationen på mediaservice[at]helsinki.fi. Läs mer om tjänster för press och media.