Jobba på Soc&kom

Svenska social- och kommunalhögskolan är en fristående svenskspråkig samhällsvetenskaplig enhet vid Helsingfors universitet med en nordisk och internationell profil. Som universitetets största svenskspråkiga enhet är vi också en viktig del av tvåspråkigheten vid Helsingfors universitet.

Vår forskningsprofil förenar forskning i nordisk välfärd med forskning i etniska relationer och kommunikation.  Vi svarar på den nordiska välfärdsmodellens nya utmaningar i en stimulerande och mångvetenskaplig forsknings- och undervisningsmiljö.

Högskolan har ca 500 studenter och en undervisnings- och forskningspersonal på ca 70 personer.

Lediga anställningar vid Helsingfors universitet

Karriär vid Helsingfors universitet

Vid ansökan om anställning som professor eller lärare och vid bedömning av akademisk kompetens vid Svenska social- och kommunalhögskolan ska en universitetsportfölj bifogas till ansökningshandlingarna. Svenska social- och kommunalhögskolans anvisningar för universitetsportföljen utgår från Helsingfors universitets allmänna anvisningar och rekommendationer gällande universitetsportföljen.

I instruktionen för Svenska social- och kommunalhögskolan vid Helsingfors universitet finns bestämmelser om den undervisningsförmåga som fordras av undervisningspersonalen.

Vid bedömning av undervisningsförmågan beaktas följande undervisningsmeriter:

  • erfarenhet av undervisning
  • pedagogisk utbildning
  • förmåga att producera läromaterial
  • andra meriter inom verksamheten som lärare
  • vid behov ett undervisningsprov (se separat bedömningsmatris)
  • deltagande i utbildningen av doktorander.

Ett universitet kan på ansökan bevilja titeln docent till den som har ingående kunskaper på sitt eget område, som genom publikationer eller på annat sätt visat sin förmåga till självständigt forskningsarbete eller konstnärligt arbete och som har god undervisningsförmåga.