Ve­ten­skaps­om­rå­den

Vid fakulteten undersöker man religioners individuella, kulturella och sociala betydelse genom historien fram till i dag. Forskningsbaserad djupgående kunskap hjälper oss förstå betydande europeiska och globala förändringar, såsom kulturell mångfald, extrema religiösa fenomen, interreligiösa relationer, värdepluralism och välfärdens framtid.

Fakulteten har fem vetenskapsgrenar (exegetik, kyrkohistoria, praktisk teologi, systematisk teologi samt religionsvetenskap). De presenteras alla på egna sidor.