Forskning

Samhälleliga omvälvningar som t.ex. religiös radikalisering och invandring har ökat och samtidigt förändrat behovet av religiös kunskap och information om religioner. Vid sidan av högkvalitativ forskningskunskap finns det ett ökat behov av tillämpad kunskap som svarar på samhälleliga frågeställningar.

Forskningsbaserad djupgående kunskap hjälper oss förstå betydande europeiska och globala förändringar, såsom mångkultur, extrema religiösa fenomen, relationer mellan religioner, värdepluralism och välfärdens framtid.

Forskningen som bedrivs vid fakulteten har i åtskilliga internationella utvärderingar konstaterats hålla hög kvalitet. Våra tematiska forsknings- och undervisningsområden är historisk teologi, global religion samt religion och samhälle