Samarbete

Kvaliteten på verksamheten vid fakulteten bygger på högklassiga forskningsresultat som uppskattas av det internationella vetenskapssamhället, på undervisning som baseras på högklassig forskning och på en expertis som anlitas av samhällets olika aktörer, t.ex. kyrkor, skolväsendet, den offentliga sektorn, medborgarorganisationer och näringslivet. Fakultetens lärare och forskare sköter nationella och internationella samhälleliga expertuppdrag och deltar aktivt i samhällsdiskussionen.

Alla som har arbetat eller studerat vid Teologiska fakulteten är Helsingfors universitets alumner. Alumnverksamheten syftar till att främja dialogen mellan alumner, universitetets lärare, forskare, studenter och det övriga samhället. Alumnerna är också en viktig länk mellan universitetet och arbetslivet, eftersom interaktionen mellan utbildning och arbetsliv är en viktig del av lärandet.