Fokusområden inom forskningen

Vid Teologiska fakulteten utforskas religioners individuella, kulturella och samhälleliga betydelse historiskt och i nutid. Djuplodande och mångsidig forskningskunskap hjälper oss att förstå globala förändringar och samhälleliga fenomen, såsom kulturell mångfald, kopplingarna mellan värderingar och välbefinnande samt religiös extremism.

Fokusområden inom forskningen vid Teologiska fakulteten

 • Teologisk och religionsvetenskaplig tvärvetenskaplighet samt metodutveckling
 • Religiös interaktion i kulturella kontexter: identiteter, konflikter, dialog och fredlig interaktion
 • Uppkomsten av teologiska och religiösa idéer och livsåskådningar och begreppssystem, deras historiska utveckling och inflytande över samhälle och kultur
 • Religiös mångfald i en global och lokal kontext
 • Religioners, livsåskådningars och värderingars inflytande på välbefinnandet och hållbar utveckling

Teologisk och religionsvetenskaplig tvärvetenskaplighet samt metodutveckling

Teologiska fakultetens tvärvetenskapliga och lagom intima forskargemenskap samlar en anmärkningsvärd mångfald av humanistisk-samhällsvetenskaplig metodkompetens, som tillämpas vid forskning om fenomen i anknytning till teologi, religioner och livsåskådningar historiskt och i nutid.

Nya metod- och utvecklingsområden:

 • Öppna data och vetenskaplig utveckling
 • Samarbete vid Helsingfors universitets centrumcampus (Helsinki Institute for Social Sciences and Humanities HSSH)
 • Främjande av interaktion och samarbete mellan humaniora och samhällsvetenskaper och naturvetenskaper: digitala humaniora, kognitionsvetenskap, kulturell evolution.

Religiös interaktion i kulturella kontexter: identiteter, konflikter, dialog och fredlig interaktion

 • De kulturella förändringarna i forna Mellanöstern och antiken och deras förhållande till de judiska och kristna texterna, traditionerna, identiteterna och samhällena.
 • Förmedlingen av religionernas heliga och auktoritativa texter och deras inflytande.
 • Religioners och livsåskådningars kopplingar till konflikter och fred samt fredlig interaktion och dialog mellan religionerna.
 • Religion i vår tids samhälle: banden mellan religiösa samfund och samhället och deras ömsesidiga inflytande.

Nya och växande områden:

 • Samspelet mellan judendom, kristendom och islam i historien och i en nutida global, europeisk och finsk kulturell kontext
 • Inflytandet av migration på religion och kultur

Uppkomsten av teologiska och religiösa idéer och livsåskådningar och begreppssystem, deras historiska utveckling och inflytande över samhälle och kultur

 • De västerländska kristna traditionernas rötter och utvecklingsförlopp, särskilt i Finland och Europa
 • Religion, kön och intersektionalitet (bl.a. etnicitet)
 • Religion, media, populärkultur och samhälle

Nya och växande områden:

 • Ideologier och etiska spörsmål i anknytning till användningen av artificiell intelligens och sociotekniska innovationer

Religiös mångfald i en global och lokal kontext

 • Levd religion
 • Religionslöshet
 • Religion och känslor
 • Religion och livsåskådningar i stadsrummet

Nya och växande områden:

 • Religiositetens/spiritualitetens kroppslighet, spatialitet och materialitet
 • Islamisk teologi
 • Forskning, undervisningssamarbete och nätverk i anknytning till Afrika

Religioners, livsåskådningars och värderingars inflytande på välbefinnandet och hållbar utveckling

 • Rättvisefrågor i anknytning till religion och livsåskådningar
 • Religion och välbefinnande/hälsa/omsorg
 • Mening i människans levnadslopp
 • Religioner och livsåskådningar inom fostran

Nya och växande områden:

 • Ekoteologi
 • Religion och ojämlikhet