Kontaktinformation

Teologiska fakulteten
PB 4 (Berggatan 3)
00014 Helsingfors universitet

Ingång via innergården som förbinder Berggatan 3 och Fabiansgatan 24. Till fakulteten kommer man också via passagerna mellan Porthania och Aleksandria. Huvudingångarna är tillgänglighetsanpassade.

Teologiska fakulteten / religionsvetenskap
PB 59 (Unionsgatan 38 E)
00014 Helsingfors universitet

Forskarstudieärenden
Humanistiska fakulteten och Teologiska fakulteten
PB 24
00014 Helsingfors universitet

Besökningsadress: Forsthuset (Unionsgatan 40), C-flygeln, 3. vån., rum C322

Mottagningar måndag kl. 13.00–15.00 och torsdag 10.00–12.00, övriga tider enligt överkommelse.

Ta kontakt per e-post teol-tohtorikoulutus@helsinki.fi

  • ansökningar till forskarstudier
  • rådgivning för forskarstuderande
  • granskningsprocess av doktorsavhandlingar