En in­ter­na­tio­nell ex­a­men

Studier som avläggs utomlands är en naturlig del av examen. Studierna ett sätt att bredda på sin expertis och sina erfarenheter under studietiden. Internationella studier ger i bästa fall ett ökat intresse för omvärlden, förståelse för olika kulturer, vänner i många länder, internationella nätverk, förbättrade möjligheter på arbetsmarknaden samt fördjupade språkkunskaper.

Svenska social- och kommunalhögskolan välkomnar studenter från alla nordiska länder. Undervisningen sker på svenska, med undantag för ett antal kurser på engelska. Vetenskapsområdena vid högskolan är journalistik och kommunikation, rättsvetenskap, socialt arbete och socialpolitik, socialpsykologi, sociologi och statskunskap med förvaltning.

Genom att komma till Soc&kom som utbytes- eller gäststudent har man tillgång till både en trivsam studiemiljö vid en mindre enhet och alla de fördelar som det innebär att studera vid Finlands största universitet. Studieavsnitt kan läsas vid Soc&kom, vid statsvetenskapliga fakulteten och i viss mån vid andra fakulteter, på svenska, engelska och även på finska för den som behärskar språket.

Soc&kom är med i NORDPLUS ämnesnätverk inom socialt arbete och socialpolitik, journalistik, medier & kommunikation, och socialpsykologi, liksom i det öppna nordiska universitetsnätverket NORDLYS. Erasmus–avtal har ingåtts även med några nordiska universitet och högskolor. I flera avtal ingår också lärarutbyte. Genom nätverken är det möjligt att söka som utbytesstuderande för en termin, för ett läsår eller för en speciell kurshelhet. 

Ansökan för utbytestudier görs elektroniskt. Det är även möjligt att ansöka om en termin eller två som gäststudent. Gäststudenter är de vars universitet inte har ett avtal om utbyten med Soc&kom.

Den som är intresserad av att ta en hel examen vid Soc&kom ska vända sig till ansökningsservicen och ansöka enligt ordinarie förfarande.

 

Utlandsvistelsen kan förverkligas på många olika sätt. Det kan handla om utbytesstudier på några veckor, månader eller ett år, en praktik utomlands eller en intensivkurs. Viktigast är att komma ihåg att studierna utomlands räknas som en del av examen. Det betyder att det behövs en noggrann planering av studierna utomlands och när och på vilket sätt utlandsstudier passar in i studierna.  

En god tumregel är att börja planeringen i god tid, helst mer än ett år i förväg. Ifall du funderar på utbyten utanför Europa bör planeringen inledas t.o.m. två år i förväg. 

Kom ihåg att internationell verksamhet inte begränsas enbart till att åka utomlands. Du har även bra möjligheter att delta i internationell verksamhet medan du avlägger dina studier i Helsingfors. Soc&kom erbjuder studieavsnitt på engelska där även internationella studenter deltar. Studieavsnitten ger ofta ett bredare perspektiv på det egna ämnet i och med att de internationella studenterna har med sig nya infallsvinklar från sina hemland.

Du kan också ansöka om att vara en av Soc&koms internationella tutorer som är kontaktpersoner för våra internationella studenter. Om du vill vara en av de första som tar emot våra internationella studenter kan du ansöka om att var pick-up person i januari eller augusti. Speciellt ifall du funderar på att göra ett utbyte kan det vara otroligt nyttigt att träffa någon på förhand och fråga en expert om ditt kommande gästuniversitet. Du kan också gå med i olika internationella föreningar som finns vid studentkåren t.ex. Erasmus Student Network, AEGEE (European Students' Forum) eller AIESEC.