#Därförvetenskap

#Därförvetenskap
Vetenskap och forskningsbaserad undervisning är av oersättlig betydelse för vår välfärd och jordens framtid. Hur kan vi se till, att vetenskapen fortsättningsvis ska kunna skapa välfärd?
Vetenskap och forskningsbaserad undervisning är av oersättlig betydelse för vår välfärd och jordens framtid. Hur kan vi se till, att vetenskapen fortsättningsvis ska kunna skapa välfärd?

Varför behöver vi vetenskap?

Det är omöjligt att förutsäga vilken forskning som kommer till nytta 2050. Därför är det viktigt att beslutsfattare även finansierar nyfikenhetsbaserad forskning som inte syftar till att lösa problem som är kända idag, men som kan visa sig värdefull i morgon. Vetenskapen ger oss redskap att övervinna cancersjukdomar, hitta lösningar på coronakrisen och bromsa upp klimatförändringen. Med dess hjälp utbildar vi världens bästa lärare, vi utreder hur samhället påverkas av olika strukturförändringar och vi försöker hejda artdöden. Därför behöver vi vetenskap.

Vetenskapens försvarare

I serien Vetenskapens försvarare beskriver skribenterna vetenskapens betydelse för dem själva och deras bransch.

Samarbete med beslutsfattare

Information gällande Helsingfors universitets åsikter, samarbetesmöjligheter och om våra olika teman gällande vetenskapen.

Upp­gift för re­ge­ring­en 2019-2023

Hög­sko­le­ut­bild­ning och ve­ten­skap kan bli trumf­kort för Fin­land. Att satsa på utbildning och forskning är att investera i framtiden.