Nyhetsbrev

Med Helsingfors universitets internationella, engelskspråkiga nyhetsbrev ThinkLetter får du vetenskapsnyheter direkt i din e-post. Du kan beställa ett allmänt nyhetsbrev som innehåller de viktigaste och intressantaste vetenskapsnyheterna från olika vetenskapsområden eller välja bland våra fem ämnesspecifika nyhetsbrev: hållbar utveckling, hälsa, utbildning, det nordiska välfärdssamhället, datavetenskap. Nyhetsbreven publiceras några gånger om året.

Exempel på de tematiska nyhetsbreven: Data Science, Education, Health, Nordic Welfare, Sustainability, Climate

Beställ ThinkLetter!

Beställ AleksanteriNews!

Nyheter om den svenska och tvåspråkiga verksamheten vid Helsingfors universitet cirka 5-6 gånger om året.

Beställ UNIversellt!

Nyhetsbrev med universitetsnyheter och evenemang för alumner skickas 10 gånger per år på finska och svenska samt sex gånger per år på engelska. ThinkLetter Alumni får man genom att registrera sig som alumn.

Registrera dig avgiftsfritt i alumnregistret