Farmaceutiska fakulteten

Farmaceutiska fakulteten
Läkemedelsforskning på internationell toppnivå, högklassig undervisning och intensivt samarbete med arbetslivet i en välfungerande kombination.
Läkemedelsforskning på internationell toppnivå, högklassig undervisning och intensivt samarbete med arbetslivet i en välfungerande kombination.