Medicinska fakulteten

Medicinska fakulteten
Välkommen till Helsingfors universitet! Läs hur du kan påbörja dina studier på ett smidigt sätt och bekanta dig med instruktioner för studerande.
Välkommen till Helsingfors universitet! Läs hur du kan påbörja dina studier på ett smidigt sätt och bekanta dig med instruktioner för studerande.

Fram­tids­fak­to­rer

Fakulteten utbildar experter inom hälsovården, dvs. läkare, tandläkare, psykologer och logopeder samt magistrar i translationell medicin. Förutom att fakulteten undervisar och bedriver forskning är den en viktig expertorganisation inom hälso- och sjukvården och deltar också i diskussionen om etiska frågor. Medicinska fakulteten är en del av Akademiskt medicincentrum Helsingfors (AMCH).