Medicinska fakulteten

Medicinska fakulteten
Helsingfors universitets medicinska fakultet har som uppgift att erbjuda grund- och påbyggnadsutbildning i medicin och bedriva högklassig forskning.
Helsingfors universitets medicinska fakultet har som uppgift att erbjuda grund- och påbyggnadsutbildning i medicin och bedriva högklassig forskning.

Fram­tids­fak­to­rer

Fakulteten utbildar experter inom hälsovården, dvs. läkare, tandläkare, psykologer och logopeder samt magistrar i translationell medicin. Förutom att fakulteten undervisar och bedriver forskning är den en viktig expertorganisation inom hälso- och sjukvården och deltar också i diskussionen om etiska frågor. Medicinska fakulteten är en del av Akademiskt medicincentrum Helsingfors (AMCH).