Personalen vid juridiska utbildningen i Vasa

Enheten i Vasa är liten men har en hög gemenskap. Till den heltidsanställda undervisnings- och forskningspersonalen hör en ansvarig professor, en universitetslektor och doktorander. Till personalstyrkan hör också en professor och universitetslektor på deltid, samt en forskningsassistent och undervisningsassistent. I undervisnings- och studentservicen jobbar en utbildningsplanerare och en studierådgivare på heltid.

Marcus
Norrgård
professor
Juridiska utbildningen i Vasa
Vetenskapsgren Juridik

Petra
Sund-Norrgård
professor
Juridiska fakulteten
Vetenskapsgren Juridik

KT
Kim
Talus
professor
Juridiska utbildningen i Vasa
Vetenskapsgren Juridik

Hannele
Tolonen
universitetslektor
Juridiska utbildningen i Vasa
Vetenskapsgren Juridik

AW
Annina
Wahlbeck
universitetslärare
Juridiska utbildningen i Vasa
Vetenskapsgren Juridik

Teemu
Matikainen
doktorand
Juridiska utbildningen i Vasa
Vetenskapsgren Juridik