Samarbetsnätverk

I enlighet med fakultetens profil har vi ett aktivt internationellt samarbete, som beaktar globaliseringens inverkan på juridiken, multinationell europarätt samt juridik och digitalisering. Fakulteten bedriver ett intensivt samarbete också på området för forskning i rysk rätt.

Juridiska fakulteten bedriver mångvetenskapligt forskningssamarbete med flera andra enheter, organisationer och vetenskapsområden.

Juridiska fakulteten engagerar sig starkt i forskningen kring digitaliseringen och dess konsekvenser. Fakulteten samarbetar med Centret för digital humaniora HELDIG  (Helsinki Centre for Digital Humanities).

Juridiska fakulteten medverkar i Institutet för hållbarhetsvetenskap vid Helsingfors universitet (HELSUS), som är en internationell och tvärvetenskaplig forsknings- och utbildningsgemenskap vid universitetet. Hållbarhetsvetenskaplig forskning bedrivs av över hundra forskningsgrupper från sju olika fakulteter.

Finnish China Law Center är ett nationellt centrum för kinesisk rätt och rättskultur som drivs som ett samarbete mellan nio universitet och som utvecklar och samordnar forskning och undervisning om kinesisk rätt och rättskultur. Centret leds av professor Ulla Liukkunen.

Läs mer på China Law Centers webbplats (på engelska)