Kontaktuppgifter

Ansökningsservicen

Om du planerar att söka in för att bli examensstuderande får du råd och hjälp av Helsingfors universitets ansökningsservice.

Studierådgivning

Studentservicen i Porthania betjänar Juridiska fakultetens studenter.

Universitetets karriärservice tillhandahåller tjänster relaterade till arbetsliv och sysselsättning.

Om du behöver tjänster relaterade till studentutbyte och utbytesprogram kan du kontakta Mobilitetsservicen.

Forskarstudier

e-post: oik-jatkokoulutus@helsinki.fi

Helsingfors universitets förvaltnings- och stödtjänster finns vid Universitetsservicen. Vänligen använd den serviceadress som nämns nedan om du vill kontakta Juridiska fakulteten, till exempel för att begära utlåtanden.

Kontaktuppgifterna till de lokala tjänsterna för fakultetens personal finns i Flamma (logga in med ditt användarnamn vid universitetet).

PB 4, 00014 Helsingfors universitet
Telefon: 02941 911
E-post: oik-yleishallinto@helsinki.fi

Obs! I saker rörande studier eller undervisning, var vänlig och kontakta Studentservicen, se ovanför.

Universitetets kommunikation hjälper journalister och massmedier i alla frågor som gäller universitetet. Vi förmedlar information om forskningen vid universitetet, hjälper journalister hitta rätt personer för en intervju, tillhandahåller bildmaterial till medierna och ordnar evenemang och sammankomster.

Ta kontakt med universitetets kommunikation!

Om du vill ge respons på webbplatsens innehåll, skriva till serviceadressen på Centrumcampus comms-citycentre@helsinki.fi.