Musikvetenskap

Musikvetenskapens forskningsobjekt kan vara relaterade till vilken musikgenre, tidsperiod och kultur som helst. Metodiskt sett tar musikvetenskapen intryck inte bara av teorier och analysmetoder som gäller musik, utan även kulturforskning, filosofi, estetik, antropologi, historieforskning, sociologi, psykologi, genusforskning, medieteorier och datateknik. Inom musikvetenskapen görs även dans- och röstforskning.